اي شهاب رهگذر ، اي از ستاره ماه تر

دلخوشي هاي من از عمر تو هم كوتاه تر

 

تو خدايم نيستي بي شك! ولي مثل خدا

در وجودت هر كسي شك مي برد ، گمراه تر

اي از ستاره ماه تر

روز و شب دنبال تو هستند "از ما بهتران"!

چشم هايت را بگو باشند بسم ا... تر

                                                                                                                                          "نيما فرقه"


ادامه مطلب...
+ موضوع:
+ نگارش در ۸ اسفند ۱۳۹۴ساعت ۱۰:۰۱:۲۴ توسط مدير سايت | بازدید : | نظرات (0)

http://itteam.persiangig.com/attachment.jpg

پروردگارا ...

 

چه روزهاي بيهوده ي بسيار كه بخاطر زمان از دست رفته !

 

ماتم نگرفته ام ...

 

تو هر لحظه از عمر مرا در دست هاي خود داشته اي ...

 

پنهان در قلب اشياء ، تو بذرها را به جوانه ، غنچه ها را به شكوفه

 

                                  و گل ها را به ميوه هاي رسيده بدل ميكني !

 

من خسته بودم و خفته در بستر حقيرم

 

                      تصور ميكردم كه همه كارم بازمانده است ...

 

صبحدم ، بيدار شدم و

 

                     باغچه را مملو از شگفتي گلها يافتم ...!


تاگور


ادامه مطلب...
+ موضوع:
+ نگارش در ۸ اسفند ۱۳۹۴ساعت ۱۰:۰۰:۵۰ توسط مدير سايت | بازدید : | نظرات (0)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Alvord_Desert_sunset.jpg
شايد اي خستگان وحشت دشت !

شايد اي ماندگان ظلمت شب  !
در بهاري كه مي رسد از راه ؛
گل خورشيد آرزوهامان ؛
سر زد از لا به لاي ابرهاي حسود ...
فريدون مشيري

ادامه مطلب...
+ موضوع:
+ نگارش در ۸ اسفند ۱۳۹۴ساعت ۱۰:۰۰:۰۳ توسط مدير سايت | بازدید : | نظرات (0)

شيشه نزديك تر از سنگ ندارد خويشي
هر شكستي كه به هركس برسد از خويش است...‏


ادامه مطلب...
+ موضوع: نه تو مي ماني و نه اندوه
+ نگارش در ۸ اسفند ۱۳۹۴ساعت ۰۹:۵۹:۱۹ توسط مدير سايت | بازدید : | نظرات (0)

نه تو مي ماني و نه اندوه
و نه هيچ يك از مردم اين آبادي...
به حباب نگران لب يك رود قسم،
و به كوتاهي آن لحظه شادي كه گذشت،
غصه هم مي گذرد،
... آنچناني كه فقط خاطره اي خواهد ماند...
لحظه ها عريانند.
به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز.
سهراب

ادامه مطلب...
+ موضوع: نه تو مي ماني و نه اندوه
+ نگارش در ۸ اسفند ۱۳۹۴ساعت ۰۹:۵۸:۴۶ توسط مدير سايت | بازدید : | نظرات (0)

۱ | ۲ |